Οροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “Bee Quiz”

Οροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “Bee Quiz”

1] Το «The Bee Camp», ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με πυρήνα τις μέλισσες,

διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας στο Facebook  
(https://www.facebook.com/thebeecamp) την παρούσα προωθητική ενέργεια (από εδώ και στο εξής διαγωνισμό) με τίτλο “Bee Quiz” και δώρο αξίας 280€.

 

2] Το δώρο-έπαθλο του διαγωνισμού είναι μία (1) εγκατάσταση «The Βee Spot» σε χώρο δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, όπου η φύτευση επιτρέπεται από το νόμο. Ιδανικό μέρος για να φιλοξενηθεί ένα «Βee Spot» είναι: μία ταράτσα, ένα μπαλκόνι, το προαύλιο σχολικών εγκαταστάσεων, μια ζαρντινιέρα σε είσοδο καταστήματος.

 

Ένα «Βee Spot» περιλαμβάνει μία (1) ξύλινη κατασκευή-γλάστρα που θα περιέχει ένα (1) μεγάλο φυτό, δύο (2) μεσαία/μεγάλα φυτά, τρία (3) μικρά/μεσαία και τρία (3) μικρά μελισσοκομικά φυτά και ένα (1) ξενοδοχείο εντόμων, κατασκευασμένο και παραχωρημένο από την ομάδα των «The Urban Farmers of Athens». Την εγκατάσταση αναλαμβάνει η εξειδικευμένη ομάδα του «The Bee Camp» και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού στο διάστημα μεταξύ 14 και 20 Μαΐου 2018. Μαζί με την εγκατάσταση θα δοθούν και οδηγίες για τη σωστή συντήρηση του «The Βee Spot», ώστε να επωφελούνται οι αστικοί επικονιαστές και η βιοποικιλότητα.

 

Η συνολική αξία ενός «Βee Spot» με τα έξοδα των υλικών και των υπηρεσιών εγκατάστασης ανέρχεται στα 280€ και ως δώρο-έπαθλο του διαγωνισμού “Bee Quiz” παραχωρείται εντελώς δωρεάν.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα «Βee Spots» θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2HM72TW

 

3] Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Αττικής, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

4] Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται για το διάστημα από 7 έως 13 Μαΐου 2018. Έγκυρη στιγμή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θεωρείται η ώρα ανάρτησης σχετικής δημοσίευσης στη σελίδα μας στο Facebook στις 8/05/2018 και η λήξη ορίζεται για τις 12/05/2018, ώρα 23:59.

 

5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Για να συμμετάσχει κάποιος/-α στο διαγωνισμο θα πρέπει:

α) να επισκεφθεί τη σελίδα του «The Bee Camp», στο Facebook 

(https://www.facebook.com/thebeecamp)

β) να κάνει “Like” στη σελίδα του «The Bee Camp», στο Facebook 

(https://www.facebook.com/thebeecamp)

γ) να απαντήσει σωστά με σχόλιο στην ερώτησης του quiz. Συνολικά θα γίνει μία (1) ανάρτηση με τη μορφή post στη σελίδα του The Bee Camp στο Facebook. Οι χρήστες/-ριες θα καλούνται να μαντέψουν τη σωστή ερώτηση επιλέγοντας μία (1) από τις τρεις επιλογές που θα προτείνονται στην ανάρτηση. Οι απαντήσεις θα δίνονται με τη μορφή σχολίου (comment) κάτω από το post.

 

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και τα σχόλια/απαντήσεις δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή.

 

7] Το «The Bee Camp» δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών. Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε από τους συμμετέχοντες/-ουσες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από το διαγωνισμό σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

 

8] Συνολικά θα αναδειχθεί ένας/μία (1) νικητής/-ρια, που θα προκύψει από κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων/-ουσών που θα πλοιρούν τους όρους του διαγωνισμού και θα έχουν δώσει τη σωστή απάντηση. Σε περίπτωση που ο/η χρήστης/-ρια δώσει περισσότερες από μία απαντήσεις με διαφορετικά comments, ως έγκυρο θα κατοχυρώνεται μόνο το πρώτο βάσει χρονολογικής προτεραιότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Facebook.

 

9] Ο/Η νικητής/-ρια θα ανακοινωθεί μέσω της σελίδας του «The Bee Camp» με live video στο Facebook την Κυριακή 13/05/2018, στις 12:00. Εκείνη την ώρα οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την ανάδειξη μέσα από κλήρωση του/της νικητή/-ριας. Ο/η νικητής/-ρια θα πρέπει να επικοινωνήσει με το «The Bee Camp» με μήνυμα στο Facebook μέχρι τις 15/05/2018. Σε περίπτωση που δεν καθιστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του/της, το «The Bee Camp» θα επαναλάβει την κλήρωση προς ανάδειξη άλλου/άλλης νικητή/-ριας. Για την αποδοχή του δώρου απαραίτητη είναι η υπογραφή δήλωσης αποδοχής δώρου κατά την παραλαβή του. Αν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει κάποιο χώρο που να μπορεί να φιλοξενήσει το «The Βee Spot», το «The Bee Camp» διατηρεί κάθε δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εγκατάσταση και στον πρώτο/-η νικητή/-ρια.

 

10] To «The Bee Camp» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού,εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του «The Bee Camp» στο Facebook (https://www.facebook.com/thebeecamp). To «The Bee Camp» δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

11] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού παύει να υφίσταται κάθε υποχρέωση από μέρος του «The Bee Camp»   προς τους συμμετέχοντες/-ουσες. Το δώρο-έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

12] Οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών.

 

13] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του «The Bee Camp».  

 

14] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων/-ουσών δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, το «The Bee Camp»  θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/-ουσών αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων/-ουσών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

 

15] Έγκυρη θεωρείται αποκλειστικά η ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του «The Bee Camp»

 

16] Ο παρών διαγωνισμός δε διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.